מדדים און ליין - בחרו מתוך הרשימה

מדד תשומות הבנייה

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
מרץ 2020114.90 
אפריל 2020114.800.1% -
מאי 2020114.700.1% -
יוני 2020114.700%
יולי 2020114.700%
אוגוסט 2020114.800.1%
ספטמבר 2020114.700.1% -
אוקטובר 2020114.600.1% -
נובמבר 2020114.600%
דצמבר 2020115.100.4%
ינואר 2021115.800.6%
פברואר 2021116.000.2%
מרץ 2021116.600.5%

ריבית פריים

הריבית נכון ליוםריבית הפרייםריבית בנק ישראל
25/02/20211.6%0.1%
28/01/20211.6%0.1%
31/12/20201.6%0.1%
26/11/20201.6%0.1%
29/10/20201.6%0.1%
01/10/20201.6%0.1%
03/09/20201.6%0.1%
30/07/20201.6%0.1%
22/06/20201.6%0.1%
28/05/20201.6%0.1%
06/04/20201.6%0.1%
02/04/20201.75%0.25%

מדד המחירים לצרכן

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
מרץ 2020100.40 
אפריל 2020100.100.3% -
מאי 202099.800.3% -
יוני 202099.700.1% -
יולי 202099.900.2%
אוגוסט 202099.900%
ספטמבר 202099.800.1% -
אוקטובר 2020100.100.3%
נובמבר 202099.900.2% -
דצמבר 202099.800.1% -
ינואר 202199.700.1% -
פברואר 2021100.000.3%

צמוד מדד 10 שנים

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
מרץ 2020114.90 
אפריל 2020114.800.1% -
מאי 2020114.700.1% -
יוני 2020114.700%
יולי 2020114.700%
אוגוסט 2020114.800.1%
ספטמבר 2020114.700.1% -
אוקטובר 2020114.600.1% -
נובמבר 2020114.600%
דצמבר 2020115.100.4%
ינואר 2021115.800.6%
פברואר 2021116.000.2%
מרץ 2021116.600.5%

ריבית בנק ישראל

הריבית נכון ליוםריבית הפרייםריבית בנק ישראל
25/02/20211.6%0.1%
28/01/20211.6%0.1%
31/12/20201.6%0.1%
26/11/20201.6%0.1%
29/10/20201.6%0.1%
01/10/20201.6%0.1%
03/09/20201.6%0.1%
30/07/20201.6%0.1%
22/06/20201.6%0.1%
28/05/20201.6%0.1%
06/04/20201.6%0.1%
02/04/20201.75%0.25%

שקלי 10 שנים

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
מרץ 2020114.90 
אפריל 2020114.800.1% -
מאי 2020114.700.1% -
יוני 2020114.700%
יולי 2020114.700%
אוגוסט 2020114.800.1%
ספטמבר 2020114.700.1% -
אוקטובר 2020114.600.1% -
נובמבר 2020114.600%
דצמבר 2020115.100.4%
ינואר 2021115.800.6%
פברואר 2021116.000.2%
מרץ 2021116.600.5%