מדדים און ליין - בחרו מתוך הרשימה

מדד תשומות הבנייה

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
אפריל 2021117.50 
מאי 2021118.300.7%
יוני 2021119.000.6%
יולי 2021119.300.3%
אוגוסט 2021120.000.6%
ספטמבר 2021120.300.2%
אוקטובר 2021120.600.2%
נובמבר 2021121.200.5%
דצמבר 2021121.500.2%
ינואר 2022122.500.8%
פברואר 2022123.100.5%
מרץ 2022124.301%
אפריל 2022125.501%

ריבית פריים

הריבית נכון ליוםריבית הפרייםריבית בנק ישראל
14/04/20221.85%0.35%
22/11/20211.6%0.1%
26/08/20211.6%0.1%
27/05/20211.6%0.1%
25/02/20211.6%0.1%
28/01/20211.6%0.1%
31/12/20201.6%0.1%
26/11/20201.6%0.1%
29/10/20201.6%0.1%
01/10/20201.6%0.1%
03/09/20201.6%0.1%
30/07/20201.6%0.1%

מדד המחירים לצרכן

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
אפריל 2021100.90 
מאי 2021101.300.4%
יוני 2021101.400.1%
יולי 2021101.800.4%
אוגוסט 2021102.100.3%
ספטמבר 2021102.300.2%
אוקטובר 2021102.400.1%
נובמבר 2021102.300.1% -
דצמבר 2021102.600.3%
ינואר 2022102.800.2%
פברואר 2022103.500.7%
מרץ 2022104.100.6%

צמוד מדד 10 שנים

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
אפריל 2021117.50 
מאי 2021118.300.7%
יוני 2021119.000.6%
יולי 2021119.300.3%
אוגוסט 2021120.000.6%
ספטמבר 2021120.300.2%
אוקטובר 2021120.600.2%
נובמבר 2021121.200.5%
דצמבר 2021121.500.2%
ינואר 2022122.500.8%
פברואר 2022123.100.5%
מרץ 2022124.301%
אפריל 2022125.501%

ריבית בנק ישראל

הריבית נכון ליוםריבית הפרייםריבית בנק ישראל
14/04/20221.85%0.35%
22/11/20211.6%0.1%
26/08/20211.6%0.1%
27/05/20211.6%0.1%
25/02/20211.6%0.1%
28/01/20211.6%0.1%
31/12/20201.6%0.1%
26/11/20201.6%0.1%
29/10/20201.6%0.1%
01/10/20201.6%0.1%
03/09/20201.6%0.1%
30/07/20201.6%0.1%

שקלי 10 שנים

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
אפריל 2021117.50 
מאי 2021118.300.7%
יוני 2021119.000.6%
יולי 2021119.300.3%
אוגוסט 2021120.000.6%
ספטמבר 2021120.300.2%
אוקטובר 2021120.600.2%
נובמבר 2021121.200.5%
דצמבר 2021121.500.2%
ינואר 2022122.500.8%
פברואר 2022123.100.5%
מרץ 2022124.301%
אפריל 2022125.501%