מדדים און ליין - בחרו מתוך הרשימה

מדד תשומות הבנייה

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
אוגוסט 2019114.40 
ספטמבר 2019114.400%
אוקטובר 2019114.300.1% -
נובמבר 2019114.300%
דצמבר 2019114.500.2%
ינואר 2020114.700.2%
פברואר 2020114.700%
מרץ 2020114.900.2%
אפריל 2020114.800.1% -
מאי 2020114.700.1% -
יוני 2020114.700%
יולי 2020114.700%
אוגוסט 2020114.800.1%

ריבית פריים

הריבית נכון ליוםריבית הפרייםריבית בנק ישראל
30/07/20201.6%0.1%
22/06/20201.6%0.1%
28/05/20201.6%0.1%
06/04/20201.6%0.1%
02/04/20201.75%0.25%
27/02/20201.75%0.25%
30/01/20201.75%0.25%
02/01/20201.75%0.25%
28/11/20191.75%0.25%
31/10/20191.75%0.25%
03/10/20191.75%0.25%
29/08/20191.75%0.25%

מדד המחירים לצרכן

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
אוגוסט 2019101.00 
ספטמבר 2019100.800.2% -
אוקטובר 2019101.200.4%
נובמבר 2019100.800.4% -
דצמבר 2019100.800%
ינואר 2020100.400.4% -
פברואר 2020100.300.1% -
מרץ 2020100.700.4%
אפריל 2020100.400.3% -
מאי 2020100.100.3% -
יוני 2020100.000.1% -
יולי 2020100.200.2%

צמוד מדד 10 שנים

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
אוגוסט 2019114.40 
ספטמבר 2019114.400%
אוקטובר 2019114.300.1% -
נובמבר 2019114.300%
דצמבר 2019114.500.2%
ינואר 2020114.700.2%
פברואר 2020114.700%
מרץ 2020114.900.2%
אפריל 2020114.800.1% -
מאי 2020114.700.1% -
יוני 2020114.700%
יולי 2020114.700%
אוגוסט 2020114.800.1%

ריבית בנק ישראל

הריבית נכון ליוםריבית הפרייםריבית בנק ישראל
30/07/20201.6%0.1%
22/06/20201.6%0.1%
28/05/20201.6%0.1%
06/04/20201.6%0.1%
02/04/20201.75%0.25%
27/02/20201.75%0.25%
30/01/20201.75%0.25%
02/01/20201.75%0.25%
28/11/20191.75%0.25%
31/10/20191.75%0.25%
03/10/20191.75%0.25%
29/08/20191.75%0.25%

שקלי 10 שנים

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
אוגוסט 2019114.40 
ספטמבר 2019114.400%
אוקטובר 2019114.300.1% -
נובמבר 2019114.300%
דצמבר 2019114.500.2%
ינואר 2020114.700.2%
פברואר 2020114.700%
מרץ 2020114.900.2%
אפריל 2020114.800.1% -
מאי 2020114.700.1% -
יוני 2020114.700%
יולי 2020114.700%
אוגוסט 2020114.800.1%