מדדים און ליין - בחרו מתוך הרשימה

מדד תשומות הבנייה

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
ספטמבר 2020114.70 
אוקטובר 2020114.600.1% -
נובמבר 2020114.600%
דצמבר 2020115.100.4%
ינואר 2021115.800.6%
פברואר 2021116.000.2%
מרץ 2021116.600.5%
אפריל 2021117.500.8%
מאי 2021118.300.7%
יוני 2021119.000.6%
יולי 2021119.300.3%
אוגוסט 2021120.000.6%
ספטמבר 2021120.300.2%

ריבית פריים

הריבית נכון ליוםריבית הפרייםריבית בנק ישראל
26/08/20211.6%0.1%
27/05/20211.6%0.1%
25/02/20211.6%0.1%
28/01/20211.6%0.1%
31/12/20201.6%0.1%
26/11/20201.6%0.1%
29/10/20201.6%0.1%
01/10/20201.6%0.1%
03/09/20201.6%0.1%
30/07/20201.6%0.1%
22/06/20201.6%0.1%
28/05/20201.6%0.1%

מדד המחירים לצרכן

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
ספטמבר 202099.80 
אוקטובר 2020100.100.3%
נובמבר 202099.900.2% -
דצמבר 202099.800.1% -
ינואר 202199.700.1% -
פברואר 2021100.000.3%
מרץ 2021100.600.6%
אפריל 2021100.900.3%
מאי 2021101.300.4%
יוני 2021101.400.1%
יולי 2021101.800.4%
אוגוסט 2021102.100.3%

צמוד מדד 10 שנים

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
ספטמבר 2020114.70 
אוקטובר 2020114.600.1% -
נובמבר 2020114.600%
דצמבר 2020115.100.4%
ינואר 2021115.800.6%
פברואר 2021116.000.2%
מרץ 2021116.600.5%
אפריל 2021117.500.8%
מאי 2021118.300.7%
יוני 2021119.000.6%
יולי 2021119.300.3%
אוגוסט 2021120.000.6%
ספטמבר 2021120.300.2%

ריבית בנק ישראל

הריבית נכון ליוםריבית הפרייםריבית בנק ישראל
26/08/20211.6%0.1%
27/05/20211.6%0.1%
25/02/20211.6%0.1%
28/01/20211.6%0.1%
31/12/20201.6%0.1%
26/11/20201.6%0.1%
29/10/20201.6%0.1%
01/10/20201.6%0.1%
03/09/20201.6%0.1%
30/07/20201.6%0.1%
22/06/20201.6%0.1%
28/05/20201.6%0.1%

שקלי 10 שנים

תאריךמדדשינוי חודשי ב-%
ספטמבר 2020114.70 
אוקטובר 2020114.600.1% -
נובמבר 2020114.600%
דצמבר 2020115.100.4%
ינואר 2021115.800.6%
פברואר 2021116.000.2%
מרץ 2021116.600.5%
אפריל 2021117.500.8%
מאי 2021118.300.7%
יוני 2021119.000.6%
יולי 2021119.300.3%
אוגוסט 2021120.000.6%
ספטמבר 2021120.300.2%